Rate this post

اطلاعات عمومی 658

قلعه سنگ از آثار باستانی کدام شهرستان می باشد

پاسخ : سیرجان

طراح سوال : Mahdi5881