1/5 - (3 امتیاز)

علم و دانش 1230

قسمت پردازش بینایی در کدام قسمت سر قرار دارد

پاسخ : پس سری

طراح سوال : sahar.nnn