5/5 - (1 امتیاز)

علم و دانش 1211

قدیمیترین پالایشگاه خاورمیانه در کجا واقع شده است

پاسخ : آبادان ایران

طراح سوال : morteza.12