Rate this post

غذا و نوشیدنی 1187

غذایی که در پخت آن از نمک استفاده نمیشه

پاسخ : حلوا                      گزینه های غلط (آش.پیتزا.آب گوشت)

طراح سوال : ساوان$