1/5 - (3 امتیاز)

علم و دانش 1221

علامت ظرفیت خازن چیست

پاسخ : C

طراح سوال : MahmoodHK