5/5 - (1 امتیاز)

تکنولوژی 1215

عبارت HDMI مخفف چه کلماتی است

پاسخ : High-Definition Multimedia Interface

طراح سوال : Behroozdroid