1/5 - (3 امتیاز)

علم و دانش 1224

عامل بیماری سارس کدام است

پاسخ : ویروس

طراح سوال : mamali27465