1/5 - (2 امتیاز)

علم و دانش 1208

عامل اصلی تعیین جنسیت جنین چیست

پاسخ : ژن y

طراح سوال : [email protected]