5/5 - (1 امتیاز)

طلایی 196

طبق اساطیر ایرانی بعد از ضحاک چه کسی بر تخت پادشاهی ایران نشست

پاسخ : فریدون

طراح سوال : Quizofkings

 

دوستان ما

سوالات مرتبط :)  کتاب غزلیات شمس اثر کدام شاعر زیر است