3.7/5 - (4 امتیاز)

طلایی 196

طبق اساطیر ایرانی بعد از ضحاک چه کسی بر تخت پادشاهی ایران نشست

پاسخ : فریدون

طراح سوال : Quizofkings

 

دوستان ما

سوالات مرتبط :)  این بیت از کیست گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید