2.8/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1221

شیوه فضاسازی وهمی در آثار هنرمندان کدام مکتب دیده نمی شود

پاسخ : امپرسیونیسم                      گزینه های غلط (رمانتیسم.سمبولیسم.سورئالیسم)

طراح سوال : Smurfette∘’∘