4.1/5 - (28 امتیاز)

جغرافیا 1222

شورابیل در کدام استان قرار دارد

پاسخ : اردبیل

طراح سوال : sina.khani.17