4.1/5 - (28 امتیاز)

جغرافیا 1230

شهر مرند جزء کدام استان است

پاسخ : آذربایجان شرقی

طراح سوال : 3576