Rate this post

جغرافیا 822

شهر جده در این کشور قرار دارد

پاسخ : عربستان

طراح سوال : karmania2015