Rate this post

جغرافیا 646

شهر اقلید در کدام استان قرار دارد

پاسخ : فارس

طراح سوال : eli.as