4.1/5 - (28 امتیاز)

جغرافیا 1228

شهرستان کوزراندر چه استانی است

پاسخ : کرمانشاه

طراح سوال : Mohsen6335