Rate this post

جغرافیا 831

شهرستان زرند در کدام یک از استان های زیر واقع شده است

پاسخ : کرمان

طراح سوال : iman.a