Rate this post

جغرافیا 837

شهرستان آباده در کدامیک از استانهای زیر واقع شده است

پاسخ : فارس 

طراح سوال : babak65