Rate this post

جغرافیا 1177

شهرستانهای زیر به ترتیب متعلق به کدام استانها میباشند
ملایر.دهگلان

پاسخ : همدان.کردستان

طراح سوال : Hamed__rash