4.3/5 - (3 امتیاز)

ادبیات 1240

شعر قلب مادر منسوب به کدام شاعر است

پاسخ : ایرج میرزا

طراح سوال : Guest_70811