2/5 - (1 امتیاز)

موسیقی 1222

شعر زیر را تکمیل کنید
به همین سادگیا نیست از تو دل کندن و دوری
چه … پر زدی از من تو بگو آخه چجوری

پاسخ : سبک

طراح سوال : javadseven