3/5 - (5 امتیاز)

ادبیات 1212

شعر خانه دوست کجاست اثر کدام شاعر معاصر است

پاسخ : سهراب سپهری

طراح سوال : faezeanisi