4.3/5 - (3 امتیاز)

ادبیات 1223

شاعر بیت زیر
جای خنده ست سخن گفتن شیرین پیشت
کاب شیرین چو بخندی برود از شکرت

پاسخ : سعدی

طراح سوال : TA¥MAZ