Rate this post

مذهبی 1087

سوره هایی که توصیه شده در نماز جمعه خوانده شوند عبارتند از

پاسخ : جمعه.منافقون

طراح سوال : hamedhamedi