Rate this post

فرهنگ و هنر 827

سه رنگ اصلی در هنر کدام اند و از ترکیب آنها چه رنگی به وجود می آید

پاسخ : قرمز.آبی.زرد=قهوه ای

طراح سوال : Negin.sunny