4/5 - (1 امتیاز)

ورزشی 1215

سعید عبدولی در المپیک 2016 به چه مدالی دست یافت

پاسخ : برنز

طراح سوال : Ksr_kvr