Rate this post

علم و دانش 1152

سرعت نور چند کلیومتر در ثانیه میباشد

پاسخ : سیصد هزار

طراح سوال : ctak