Rate this post

فوتبال 1226

ریوالدو در کدام لیگ تا به حال بازی نکرده است

پاسخ : روسیه                      گزینه های غلط (ازبکستان.اسپانیا.ایتالیا)

طراح سوال : Aflatonbizaro