1/5 - (1 امتیاز)

طبیعت و جانداران 1224

روستای گردشگری اسفیدان در کدام استان واقع شده است

پاسخ : خراسان شمالی

طراح سوال : 60شباهنگ