Rate this post

علم و دانش 1147

روده بزرگ چه موادی را جذب نمی کند

پاسخ : گلوکز                      گزینه های غلط (املاح.آب.ویتامین ها)

طراح سوال : reza.ghashghaie