5/5 - (1 امتیاز)

تکنولوژی 1204

رنگ های تولید شده در سیستم کامپیوتر ترکیب کدام رنگ هاست

پاسخ : قرمز سبز آبی

طراح سوال : lucifer67