2.8/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1228

رنگ قهوه ای از ترکیب کدام رنگ ها به دست آمده

پاسخ : آبی و زرد و قرمز

طراح سوال : yek_adad_yegane