Rate this post

فرهنگ و هنر 1163

رنگ سبز از ترکیب چه رنگ هایی به دست می آید

پاسخ : زرد.آبی

طراح سوال : ayli_r