2.8/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1220

رنگهای خنثی

پاسخ : سیاه.سفید.خاکستری

طراح سوال : Coldplay62