4.3/5 - (3 امتیاز)

ادبیات 1251

ربیع و شتاء هر کدام به چه معناست

پاسخ : بهار.زمستان

طراح سوال : Forough R