2.8/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1223

دیوار یادبود سربازان ویتنام توسط چه کسی ساخته شد

پاسخ : مایا لین

طراح سوال : LiichKiinG