Rate this post

جغرافیا 823

دهکده توریستی باری در کدام شهر قرار دارد

پاسخ : ارومیه

طراح سوال : swimer_72