Rate this post

علم و دانش 1142

دستگاه دیالیز برای جداسازی چه موادی است

پاسخ : نمک ها و مواد اضافه از خون

طراح سوال : Elaheh1381