Rate this post

ریاضی و هوش 1086

در یک میز گرد افراد به 24 حالت مختلف می توانند دورهم بنشینند. این میز گرد چندنفره است

پاسخ : 5

طراح سوال : bhegm