1.9/5 - (7 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1199

در کدام یک از کشورهای زیر بناهای هنری و تاریخی ایرانی ها وجود ندارد

پاسخ : پرتغال                      گزینه های غلط (اسپانیا.فرانسه.هند)

طراح سوال : mahdinem