Rate this post

بازی های ویدیویی 643

در کدام یک از سری بازی های Assassin’s creed شخصیت اصلی بازی شخص متفاوتی نسبت به دیگر بازی ها است

پاسخ : Assassin’s Creed Liberation

طراح سوال : SiavashSST