4.3/5 - (3 امتیاز)

ادبیات 1226

در کدام گزینه قید به کار نرفته است

پاسخ : علی به مدرسه میرود

طراح سوال : ونیک_فاینانس