Rate this post

ورزشی 1190

در کدام ورزش از راکت استفاده نمی شود

پاسخ : اسنوکر                      گزینه های غلط (اسکواش.پینگ پونگ.بدمینتون)

طراح سوال : N.L.A20