Rate this post

بازی های ویدیویی 839

در کدام نسخه از بازی های اساسین شخصیت اول بازی دزد دریایی بود

پاسخ : black flag

طراح سوال : S.artyom