Rate this post

ورزشی 1157

در کدام ماده دو میدانی از یک قطعه چوب و چهار شرکت کننده استفاده می شود

پاسخ : 100*4

طراح سوال : Mohamad. bali