2.2/5 - (5 امتیاز)

ادبیات 1215

در کتاب ملت عشق نام شخصیتی که از خانه ی بد نامی در قونیه فرار میکند و در منزل مولوی نزد شمس پناه میگیرد چیست

پاسخ : گل کویر

طراح سوال : خلوت‌گزیده!