4/5 - (1 امتیاز)

ورزشی 1209

در ورزش تکواندو بعد از کمربند سبز چه کمربندی است

پاسخ : آبی

طراح سوال : hadis262