Rate this post

سینما 1194

در فیلم The Darkest Hour محصول 2011 عده ای جوان در کدام شهر مورد تهاجم موجودات فضایی قرار می گیرند

پاسخ : موسکو

طراح سوال : ندارد