2.8/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1213

در عکاسی معنی عکاسی پرتره چیست

پاسخ : عکاسی از صورت

طراح سوال : ai.ki