Rate this post

علم و دانش 1195

در صورت موجود نبودن کدام یک از گزینه های زیر سوختن ناقص میباشد

پاسخ : اکسیژن

طراح سوال : kamyak1381