Rate this post

علم و دانش 655

در صورت سوختن فلز پتاسیم شعله آن به چه رنگی در می آید

پاسخ : بنفش

طراح سوال : Fazi1